Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Polskis Molskis Oy
Onervantie 41
01420 Vantaa
[email protected]
040-7411 257

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilörekisteriä ylläpitävä henkilö

Marika Vuorenmaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Vuorenmaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin ja sen ylläpidon tarkoituksena on Polskis Molskis Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja yhteydenpito.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Polskis Molskis Oy:n asiakkaista (lapsi ja vanhemmat/muu huoltaja)
Rekisterin tietosisältö:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjien itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu tietoturvaohjelmalla. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterin ylläpitäjällä Marika Vuorenmaalla.

Uimaryhmän ohjaajalle luovutettavat yhteystiedot

Rekisteriselosteen päiväys ja laatija

15.9.2020 Marika Vuorenmaa